Informacje o sklepie

Strona sklepu www.tralala-studio.pl jest własnością Marcin Dudrak, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą tralala studio Marcin Dudrak, Białka 458, 34-220 Maków Podhalański

Numer Identyfikacji Podatkowej: 552-152-57-71
Regon: 363439306
Email: kontakt@tralala-studio.pl
Telefon: 667-063-812.

Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego tralala-studio.pl

Definicje

 1. Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu tralala-studio.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca – Marcin Dudrak, z siedzibą w Białka 458, 34-220 Maków Podhalański, Polska, wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 363439306, nr NIP 552-152-57-71.
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem tralala-studio.pl

Informacje ogólne

Ceny 

Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny NIE uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

Zamówienia

 1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu, lub drogą e-mail lub telefonicznie.
 2. Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie oferty Sklepu w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data złożenia zamówienia
 3. O przebiegu realizacji zamówienia klient informowany jest za pośrednictwem maila.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient
 5. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT.

Czas realizacji zamówienia określony jest w opisie szczegółowym każdego produktu. Przy zakupie kilku produktów za termin realizacji uznaje się najdłuższy podany czas realizacji. 

Dostawa

 1. Poczta Polska - zamówione towary dostarczamy do Państwa za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na stronie dostawcy (http://emonitoring.poczta-polska.pl/) po podaniu przez Sprzedającego numeru paczki/listu przewzowego mogą Państwo sprawdzić status przesyłki.
 2. Odbiór osobisty - po otrzymaniu informacji o skompletowaniu zamówienia, produkty można odebrać osobiście w Warszawie (Wola) po wcześniejszym ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu.

Koszty przesyłki

Koszty dostawy doliczane zostaną na końcowym etapie składania zamówienia. Ceny są zróżnicowane i ulegają zmianie w zależności od wagi produktu. W celu sprawdzenia kosztów wysyłki poszczególnych produktów odsyłamy do opisów szczegółowych. W przypadku zakupu większej ilości produktów Klient proszony jest o kontakt w celu ustalenia łącznego kosztu wysyłki. 

Sposoby płatności

 • Przelew tradycyjny
  Przedpłatę prosimy realizować z wykorzystaniem poniższych danych.
  W tytule przelewu prosimy o podanie numer zamówienia z potwierdzenia mailowego! Pozwoli nam to na szybką identyfikację wpłaty i przyspieszy wysyłkę. 

  Dane do przelewu:

  Marcin Dudrak
  Inteligo 91102055580000810232166568
  W tytule proszę podać NUMER ZAMÓWIENIA
 • Pay Pal - Szybki, łatwy, bezpieczny sposób dokonywania płatności w trybie online. 
 • Płatność przy odbiorze  

Opakowanie

Nasze towary pakujemy w wysokiej jakości kartony/tuby.  Dodatkowym zabezpieczeniem jest folia bąbelkowa, która chroni towar przed mechanicznym uszkodzeniem. .

Jeśli opakowanie kartonowe lub taśma zabezpieczająca są naruszone, proszę koniecznie sprawdzić zawartość w obecności listonosza. Jeśli stwierdzą Państwo, że towar uległ uszkodzeniu proszę opisać ten fakt w protokole reklamacyjnym i poprosić o podpis listonosza.

Umowa i reklamacja


Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając zdanych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 3. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie produktu nie noszącego śladów użytkowania, uszkodzenia, w oryginalnym opakowaniu - dopuszczalna jest sytuacja w której Klient otworzy oryginalne opakowanie celem zapoznania się z zawartością; 
 4. Towar odsyłany jest na koszt Klienta. 
 5. Do produktu należy załączyć dokument sprzedaży: paragon lub fakturę VAT.
 6. Dodatkowo prosimy o powiadomienie mailowe z numerem konta, na które zwrócimy należność za towar. 
 7. Nie zwracamy kosztów dostawy i odesłania do nas produktu. Nie przyjmujemy też przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. 
 8. Klient powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 10 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 10 dni.

Reklamacja i gwarancja

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione. 
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Marcin Dudrak,  Białka 458, 34-220 Maków Podhalański

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.
 2. Złożenie zamówienia w naszym sklepie jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, naszej polityki prywatności.” 

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
 2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C.
 3. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody Sprzedawcy.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2016. Zmiany regulaminu będą publikowane w zakładce Regulamin na stronie tralala-studio.pl. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.